Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataAcies er i 2019 påbegyndt udviklingen af den næste generation af et produktionsstyringssystem til dør- og vinduesbranchen. Sådan et system er i vores optik Cloudbaseret, hvilket er tilfældet med AciesCore.

AciesCore har til formål at sikre den nødvendige infrastruktur for fremtiden, at vi understøtter de behov og krav, der stilles til en dør- og vinduesproducent i fremtiden, og at de nye og gode funktioner vi udvikler så vidt muligt også kan benyttes i vores nuværende system, VIP.

Det betyder helt konkret, at når vi udvikler nye og forbedrede funktioner i AciesCore, så forsøger vi altid at sikre en bagud-kompatibilitet til VIP, således at alle nuværende kunder også får gavn og værdi af disse funktioner og forbedringer.


Hvis du sidder tilbage med spørgsmål eller undren, er du velkommen til at kontakte en af vores VIP-konsulenter for nærmere information.


Forklaring af funktionalitetsring 1-3:

Den inderste ring (ring 1) beskriver kernefunktionaliteten i et produktionsstyringssystem til dør- og vinduesbranchen - den funktionalitet som alle producenter har behov for, for at kunne sælge og producere vinduer og døre. Dette indbefatter:

  • Nedbrydning af en ordrelinje/serie til en stykliste, der præcist angiver hvor mange profiler, glas, tilbehør o.s.v., der er behov for, for at kunne producere.
  • Konstruktion der danner rammerne for opbygningen af modeller til konstruktører / PTA.
  • Konfiguration som sælgerne benytter, når de skal konfigurere og sælge et element til en kunde.
  • Produktionsdata der er nødvendige for at danne maskindata og produktionspapirer.

AciesCore funktionalitetsring 1-3

Ovennævnte funktionalitet er Acies' første prioritet i forhold til, hvad der bliver udviklet først i AciesCore.

Den midterste ring (ring 2) repræsenterer den funktionalitet, som hovedparten af vinduesproducenterne vil benytte i AciesCore, men som ikke er 100% unik for dør- og vinduesbranchen. Denne type funktionalitet vil dog stadig nedarve specifikke behov og funktioner fra vinduesbranchen, som ikke kan erstattes af et standardsystem.

Den yderste ring (ring 3) er standardfunktionalitet, som de fleste ERP-systemer tilbyder. Denne type funktionalitet ønsker vi ikke at udvikle og tilbyde i AciesCore - dette vil vi i stedet sørge for at understøtte via tæt integration fra vores Standard API (REST API) til et eksternt ERP-system.


AciesCore roadmap

Nedenfor er AciesCore roadmap med de deadlines vi arbejder mod. Første opgave forventes afsluttet i Q1 2020, hvor nedbrydningsmotoren bliver klippet ud af koden i VIP og isoleret, hvorefter den bliver lagt i vores nye Cloud-miljø til AciesCore. Når denne opgave er fuldført, får det den betydning, at man kan lave parallelle beregninger i VIP. Helt konkret betyder det, at man kan vælge, om man ønsker at beregne en ordre lokalt på sin egen computer, eller om man ønsker at beregne ordren i AciesCore, hvor beregningen sker parallelt. Når en ordre beregnes parallelt, tager det cirka lige så lang tid at beregne hele ordren som den ene ordrelinje, der tager længst tid at beregne. Dette er altså meget værdifuldt, når der skal beregnes store ordrer med mange ordrelinjer eller ved batchkalkulation.

Herefter begynder udviklingen af en ny konfigurator med en valideringsmotor. En konfigurator svarer groft sagt til færdigvaresvar, geometri, tvangssvar og lignende konfigurationsparametre. Et af de steder, hvor konfiguratoren i AciesCore skiller sig mest ud fra andre, er valideringsmotoren, som løbende vil validere de konfigurationsparametre, der er valgt af sælgeren. Det betyder hvis man fx konfigurerer en dobbeltdør, hvor begge døre er gående, vil systemet ikke tillade en beregning af ordren, da den ene dør skal være stående. Helt generelt vil valideringsmotoren sikre, at man ikke konfigurerer vinduer eller døre som ikke kan produceres fejlfrie.

Jan2021FebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Core udvikling
VIP & Core udvikling

Konfigurator inklusiv valideringsmotor (fortsættes i 2022)

AciesCore UI til visning af stamdata

Parallelle beregninger i Core & VIP

Parallelle API beregninger i Core & VIP

Webshop integration

Tegningsdata API

GetCalculatedTime i AciesCore

API kald til BOM v.2

Tegningsdata API v2

VIP Serv som Windows service

Tegningsdata API v3

Templatebaseret model til BOM beregninger

Demonstration af en parallel serieberegning i AciesCore vs. VIP

Demonstration af en batchkalkulation i AciesCore vs. VIP

I demonstrationen ser vi en parallel serieberegning af 266 positioner fra en række vilkårlige serier på anonymiseret kundedata.

Demonstrationen viser en serieberegning på VIP version 17.65, sammenlignet med en AciesCore beregning på VIP version 17.71, for at give en sammenligning i hastigheden mellem de to versioner på samme maskine og data.
AciesCore parallel serieberegning.mp4

I demonstrationen ser vi en parallel batchkalkulation af 39 positioner fra en række vilkårlige serier på anonymiseret kundedata.

Demonstrationen viser en serieberegning på VIP version 17.65, sammenlignet med en AciesCore beregning på VIP version 17.71, for at give en sammenligning i hastigheden mellem de to versioner på samme maskine og data.

AciesCore parallel batchkalkulation.mp4

  • No labels