Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Webtime - komme/gå, papirløs produktion, genbestilling m.fl.

Vi giver en gennemgang af Webtime's funktioner, bl.a.  papirløs produktion, genbestilling, OBS-liste og efterkalkulation af tid. Derudover gennemgår vi opsætningen af systemet til tidsregistrering (komme/gå).

Det er muligt at se webinaret her eller downloade til senere brug.

Business Intelligence til VIP

Vi arbejder på den næste videovejledning til vores Business Intelligence løsning til VIP.

Flere kommer snart..

View file
nameWebtime webinar 17-10-19.mp4
height150